CONCURSO DE CALIGRAMAS

Chegounos un correo coas bases do certame de caligramas que convoca o IES Castro da Uz (As Pontes). Pego aquí o texto para a vosa información co desexo de que vos animedes a participar. Veña, ánimo.

1.- Consideramos “caligrama” un texto, xeralmente poético, no que se emprega a disposición das letras ou palabras, a tipografía ou a caligrafía para tentar representar o contido do poema.

2.- Poderá participar calquera estudante, de primaria, secundaria, ensinanza post-obrigatoria ou ciclos formativos.

3.- Cada concursante participará con un caligrama, orixinal e inédito. As obras non irán asinadas e o tema será: “isto lino nos libros”. Baseándose en citas de libros, deixarán voar a imaxinación para elaborar o seu caligrama.
4.- Os caligramas non superarán as dimensións dun folio DIN A4 e poderán presentarse manuscritos ou a ordenador.

5.- O prazo de admisión de orixinais remata o 3 de abril de 2009. As obras presentaranse no IES Castro da uz –en horario lectivo- ou enviaranse ao enderezo: IES Castro da uz, Rúa José María Penabad s/n. (cp 15320), As Pontes, indicando no sobre “Para o 3º Concurso de Caligramas”.

6.- O caligrama non irá asinado; identificarase cun pseudónimo. Meterase nun sobre xunto a un folio que conteña a seguinte información: pseudónimo e nome e apelidos do autor ou autora do caligrama, enderezo persoal ou do centro de ensino, teléfono de contacto, correo electrónico e D.N.I. -se tivese-, así como o colexio no que estuda e o curso.

7.- O concurso está dotado cos seguintes premios:
Primeiro Premio: reprodutor DVD portátil
Segundo Premio: un iPod

Así mesmo elaborarase un libro con todos os caligramas presentados e entregarase un exemplar aos centros nos que estean matriculados os gañadores.
As obras pasarán a ser propiedade da biblioteca do IES Castro da uz e cos caligramas presentados realizarase unha escolma para seren colocados na biblioteca do Centro.

9.- O Xurado estará constituído por membros do claustro de profesores do IES Castro da uz e a súa decisión será inapelable. O fallo realizarase na penúltima semana de abril de 2009. O resultado será notificado aos gañadores e aos centros nos que se encontran matriculados vía e-mail, telefónica.

10.- O feito de participar no certame supón a aceptación das presentes bases.Pública Municipal

¡¡¡SORTE A TODOS E A TODAS!!!

Grupo de Biblioteca do IES CASTRO DA UZ a 12 de xaneiro de 2009.

Comentarios

Publicacións populares