XXI Concurso de contos Vila de Pontedeume


Os rapaces de ata vinte anos que estuden o segundo ciclo da ESO, Bacharelato ou ciclos formativos poden presentarse, ata o día 1 DE ABRIL á XXI edición do Concurso de Contos Vila de Pontedeume. Trátase dun certame xa veterán no que participan escritores en potencia de todo Galicia. Pídense textos escritos en galego cunha extensión entre seis e dez folios mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara.

Establécese un único premio de 732€, que poderá quedar deserto se así o decide o xurado. De tódolos xeitos, tamén se da o caso de que a calidade dos contos faga que se destaquen accesits. O fallo darase a coñecer o día 17 de maio, nun acto público que se celebrará no salón de plenos do concello.

Poden aclararse dúbidas sobre as bases na Biblioteca do centro ou chamando aos teléfonos 981 43 25 98 ou 607 51 27 06.

Comentarios

Publicacións populares